iPhone 11 Pro Max – Chính Hãng VN/A – Mới 100% (Chưa Kích Hoạt, Chưa qua sử dụng)-27.290.000đ